Lunnarps BK, Svenstorps IF, Naturbruksgymnasiet i Bollerup har startat fotbollsakademi för juniorer med stöd av Malmö FF

Lunnarps Bollklubb och Svenstorps Idrottsförening arbetar gemensamt med att utveckla verksamheten för åldersgruppen 15-19 år, Svenstorps IF för flickor och Lunnarps BK för pojkar. 
Svenstorps Idrottsförening har idag ett damlag och har förutsättningar att utöka och bredda verksamheten genom att erbjuda flickor 15-19, såväl nybörjare som de som tidigare varit aktiva, träning tillsammans med flick-och damgruppen. 
Lunnarps Bollklubb har idag en juniorverksamhet med 25-30 ungdomar. Klubben har valt att speciellt inrikta sig på den här åldersgruppen med välutbildade tränare. En anledning är att antalet ungdomar i de lägre åldersgrupperna är för få och omhändertas på ett bra sätt av närliggande klubbar.  

För att skapa värde för ungdomar i gymnasieåldern kommer klubbarna utöver träning att införa och erbjuda moment och utvecklingsmöjligheter, inte bara inom det idrottsliga fältet. 
För att ytterligare inspirera har klubbarna slutit avtal med Naturbruksgymnasiet i Bollerup och med Malmö FF. 
Samverkan med Naturbruksgymnasiet i Bollerup innebär att det kommer att finnas möjlighet att kombinera gymnasiestudier med fotbollsverksamhet såväl på skolan som hos akademiklubbarna. Detta innebär vidare att elever på Bollerups Naturbruksgymnasium erbjuds ytterligare en möjlighet att utöva en idrott som ett led i skolans hälsofrämjande arbete för att inspirera ungdomar till en aktiv fritid.

Samarbetet med Malmö FF kommer, förutom direkta möten med tränare hos klubbarna och på Naturbruksgymnasiet, att omfatta utbildnings-och kursverksamhet för ungdomarna samt för klubbarnas tränare och skolans idrottslärare.

Juniorakademin har två ambassadörer och mentorer. 

Anders Andersson, uppvuxen i Svenstorp, där fotbollskarriären började, fortsatte sin karriär i Malmö FF och bland annat som professionell i Benfica och gjorde 27 A-landskamper för Sverige. För närvarande expertkommentator i CMore och med starka band till Sventorps IF.
 
Tom Prahl, en av Sveriges mest framgångsrika tränare, allsvensk guldtränare i Halmstad BK och Malmö FF. Arbetar för närvarande som expertstöd åt Svenska Fotbollslandslaget. Uppvuxen i Onslunda men med band till Lunnarps BK där hans farbrödrar var tongivande spelare.

Juniorakademiens ambassadörer:

 

Anders Andersson

f.d. spelare i bland annat

Benfica och Malmö FF

 

 

 

Tom Prahl
guldtränare i Halmstads Bk och Malmö FF