Nyhetsarkiv
500 miljoner kronor i akut stöd till idrotten - LBK en av de lyckosamma 

Regeringen beslöt i mars månad om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsföreningar för att täcka uppkomna förluster på grund av pandemin.
Under perioden 1-15 maj kunde idrottsföreningar ansöka om medel . 4064 ansökningar kom in med ett sammanlagt äskande på 1,3 miljarder.
Den 11 juni tog Riksidrottsförbundet beslut om fördelningen av kompensationsstödet.
Lunnarps BK tilldelades stöd utifrån de i ansökan presenterade förlusterna. 

gallery/coronatopp800