Namn  
Din E-post  
Mobilnummer  
Matchdatum  
Antal biljetter  
Meddelande, ange om du använder din fribiljett  
  
  
Biljettbeställning ( OBS Förtur för medlemmar)
 biljettpris 50 kr/biljett

 

 

      Fotbollsförbundets regelverk för föreningar som tar in publik:

 

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
  • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
  • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt
  • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar

 

 

 

Telefon: 0417-321 70

+46 0708-71 79 82

E-post:

lbk@lunnarpsbk.se