Just nu gäller följande i klubben:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer
  • Vi vill att all träning som innebär närkontakt ska undvikas. Träning utomhus följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förnärvarande max 8 deltagare per grupp.
  • För att minimera smittspridning ska alla som har något symptom av sjukdom stanna hemma och inte delta i träning eller matcher. 
  • Alla som varit i kontakt med drabbade av sjukdomen ska efter hemkomst stanna hemma från träningen i två veckor.
  • Vi vill att vi alla säkerställer extra noga hygien och tvättar händer extra noga.
  • Vi vill så långt möjligt att ombyte sker hemma. Samlingar eller dusch tillsammans i omklädningsrum ska undvikas eller minimeras vid träning och match.
  • Vi vill att möten och sammanträden undviks så lång det är möjligt. Digitala möten när det är möjligt och om inte detta fungerar, möten i första hand utomhus och i andra hand inomhus med minst två meters avstånd för deltagarna.
  • Vårt gym på idrottsplatsen är öppet men avstånd och användande av handsprit ska användas på händer och redskap och max 4 deltagare per tillfälle.
LBK:s covid-19 strategi