Lunnarps BK värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) och andra tillämpliga lagar.

Nedan presenteras om hur dina personuppgifter behandlas och hur de skyddas avseende hantering och spridning. En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. 

 

Ansvarig för personuppgifter

Lunnarps Bollklubb med organisationsnummer 838800-1391 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

 

Behandling av personuppgifter

· Lunnarps BK behandlar dina personuppgifter:

· om du är medlem eller ansöker om medlemskap i föreningen·

· som mottagare av någon av våra tjänster, nyhetsbrev, marknadsundersökningar eller dylikt

· vid deltagande i tävlingar, som Lunnarps BK står bakom

· vid kontakt med oss genom till exempel e-post, besök på våra matcher och våra evenemang.

· när du är leverantör eller annan samarbetspartner till oss

· när du är kund till oss

 

Registrerade uppgifter

Lunnarps BK kan komma att registrera följande uppgifter:
för- och efternamn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, köp- och betalningsuppgifter beroende på vilken typ av intressent du är.

Vid tecknande av medlemskap eller köp av säsongskort som privatperson identifierar du dig genom ditt personnummer. Denna personuppgift är nödvändig för att vi ska kunna särskilja dig från andra samt delge information och erbjudanden. 

 

Om du är partner eller representerar en organisation som genomför samarbete med Lunnarps BK kan uppgifter gällande befattning och annan nödvändig information sparas för att underlätta samarbetet.

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att föreningen har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av föreningen bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

Utlämnande av personuppgifter

Lunnarps BK lämnar endast ut personuppgifter om vi behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredjeparts-rättigheter. Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter vid sponsring eller till andra företag, men det kan förekomma erbjudanden från våra partners i samband med information som skickas till dig ifrån oss.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra våra föreningsuppgifter eller det som krävs av lagar och förordningar.

 

Skydd och säkerhet av personuppgifter

Lunnarps BK har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

I samband med matcher eller evenemang används kameror för att fotografera, filma och livesända. Bilderna och klippen användas i marknadsföringssyfte i våra digitala kanaler så som hemsidan och sociala medier. Du kan komma att fotograferas och/eller filmas vid besök av våra evenemang. 

 

Åtkomst och borttagning av personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.   Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta vårt kansli för rättelser.

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post lbk@lunnarpsbk.se eller via brev till:
Lunnarps Bollklubb, Kverrestadsvägen 23, 27396 Tomelilla.

Vår GDPR-policy