Nyhetsarkiv

Det är genom Leader Sydöstra Skåne som Lunnarps Bollklubb tilldelats medel med syfte
att utveckla en hållbar metod/system med spillvärmeuppvärmda naturgräsytor, som
alternativ till dagens miljöbelastande konstgräsplaner. Projektet ska leda till att naturgräsytor kan
användas företrädesvis till idrottslig verksamhet men också få en användning i klubbens vidareutveckling
av den i egen regi startade trädgårdsmässan Österlen Garden Show. En central del i projektet är att främja
kunskapsöverföring av hur miljöteknik kan bidra till att skapa hållbara och miljövänliga
användningsområden. 
Två delar ska utredas. Dels ska undersökas om det går att värma upp
träningsplanen med spillvärme så att den kan användas hela året. Vi ska också utreda om det går att spela
fotboll inomhus på naturgräs och hur en sådan hall i så fall ska vara konstruerad. Enl. egna
undersökningar finns idag inte några sådana anläggningar i Sverige eller Europa. 
Projektet förverkligande får en stor betydelse för miljön, offentlig förvaltning, lokalt näringsliv och idrottsföreningar.
Arbetet påbörjades i februari och slutrapporten beräknas vara klar den 1 juni 2021. Projektet drivs
tillsammans med samarbetspartnerna Skånefrö AB och Österlenmejereiet/Danone.
Rutger Engsäll är projektledare, Per Ingvar de la Motte samordnare och Roland Andersson ekonomisk
controller för projektet.

Spela fotboll på naturgräs året runt
Leaderbidrag till LBK för att utreda möjligheten
gallery/logos-hallbara-grasytor-2021
gallery/Leader-logo
gallery/EU-logo-jordbruksfonden-farg