Nyhetsarkiv

Det är genom Leader Sydöstra Skåne som Lunnarps Bollklubb tilldelats medel med syfte
att utveckla en hållbar metod/system med spillvärmeuppvärmda naturgräsytor, som
alternativ till dagens miljöbelastande konstgräsplaner. Projektet ska leda till att naturgräsytor kan
användas företrädesvis till idrottslig verksamhet men också få en användning i klubbens vidareutveckling
av den i egen regi startade trädgårdsmässan Österlen Garden Show. En central del i projektet är att främja
kunskapsöverföring av hur miljöteknik kan bidra till att skapa hållbara och miljövänliga
användningsområden. 
Två delar ska utredas. Dels ska undersökas om det går att värma upp
träningsplanen med spillvärme så att den kan användas hela året. Vi ska också utreda om det går att spela
fotboll inomhus på naturgräs och hur en sådan hall i så fall ska vara konstruerad. Enl. egna
undersökningar finns idag inte några sådana anläggningar i Sverige eller Europa. 
Projektet förverkligande får en stor betydelse för miljön, offentlig förvaltning, lokalt näringsliv och idrottsföreningar.
Arbetet påbörjades i februari och slutrapporten beräknas vara klar den 1 juni 2021. Projektet drivs
tillsammans med samarbetspartnerna Skånefrö AB och Österlenmejereiet/Danone.
Rutger Engsäll är projektledare, Per Ingvar de la Motte samordnare och Roland Andersson ekonomisk
controller för projektet.

Spela fotboll på naturgräs året runt
Leaderbidrag till LBK för att utreda möjligheten
SKA LBK BLI FÖRST I NORDEN MED NATURGRÄSHALL?

Med hjälp av medel från Leader Sydöstra Skåne och Jordbruksverket har vi velat undersöka möjligheten att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för året runt användning.

Vi har också tittat på möjligheten att bygga fotbolls- och mässhall med hjälp av naturligt ljusinsläpp och spillvärme från närliggande Österlenmejeriet (Danone) för att hålla naturgräsmattan spelbar hela året.  

Vi är nu i stort sett klara med hela utredningen som även tagit fram kostnader och finansieringsförslag. 

I utredningen klargörs att spillvärmen från Österlenmejeriet klarar av att värma upp en fotbollsplan för året-runt-bruk. Vi har tagit fram en teknisk beskrivning av hur överföringen av spillvärmen ska ske till en naturgräsplan och även till en hall. 
Vidare har en solanalys genomförts för att få grepp om hur ljuset varierar under årets månader för att få underlag till hur en hall med golv av naturgräs ska kunna konstrueras för att ge gräset optimala förutsättningar.

Vi har med hjälp av Skånefrö och Lantbruksuniversitetet testat olika sätt att odla gräs på för att skapa en gräsyta som klarar av en hög grad av användning.  För att undvika utsläpp av gödningsämnen och kunna hushålla med bevattningen föreslås ett slutet system med underbevattning. 

Vi har tagit fram sex olika förslag till hur en hall ska kunna byggas över gräsytan. Kostnaderna varierar beroende på vilken konstruktion som väljs. Vid framtagandet av de olika konstruktionsförslagen har vi granskat exempelvis Tipshallen i Växjö och Bovieran i Landskrona samt Tottenham Hotspurs stadium i England. Den senare för att se hur man där hanterar gräs som tidvis ligger inomhus.

Efter avslutat projekt går vi efter sommaren in i fas 2 där det gäller att konkret planera för hur ett pilotprojekt ska kunna genomföras.