Nyhetsarkiv
500 miljoner kronor i akut stöd till idrotten - LBK en av de lyckosamma 

Regeringen beslöt i mars månad om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsföreningar för att täcka uppkomna förluster på grund av pandemin.
Under perioden 1-15 maj kunde idrottsföreningar ansöka om medel . 4064 ansökningar kom in med ett sammanlagt äskande på 1,3 miljarder.
Den 11 juni tog Riksidrottsförbundet beslut om fördelningen av kompensationsstödet.
Under hösten 2020 har ytterligare en utdelning genomförts. Även här fick LBK stöd ett begränsat stöd.
Lunnarps BK har tilldelats stöd utifrån de i ansökan presenterade uteblivna intäkterna under året.

gallery/coronatopp800