Nyhetsarkiv
500 miljoner kronor i akut stöd till idrotten - LBK fått stöd vid två tillfällen

Regeringen beslöt i mars månad om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsföreningar för att täcka uppkomna förluster på grund av pandemin.
Under perioden 1-15 maj kunde idrottsföreningar ansöka om medel . 4064 ansökningar kom in med ett sammanlagt äskande på 1,3 miljarder.
Den 11 juni tog Riksidrottsförbundet beslut om fördelningen av kompensationsstödet.
Under hösten 2020 har ytterligare en utdelning genomförts. Även här fick LBK stöd ett begränsat stöd.
Lunnarps BK har tilldelats stöd utifrån de i ansökan presenterade uteblivna intäkterna under året.

LBK TILLHÖR ÅTER DE LYCKOSAMMA

Vid Riksidrottsförbundets (RF) senaste utdelning av kompensationsstöd till svenska idrottsklubbar har åter LBK:s ansökan behandlats positivt. Det utdelade bidraget avser stöd för förlorade intäkter under tredje kvartalet. Klubbens tidigare ansökan behandlades också positivt. Stödet var då väsentligt högre eftersom klubben då fick stöd för uteblivna intäkter från trädgårdsmässan Österlen Garden Show. Men även om stödet är lägre är det efterlängtat och behövs verkligen under det här annorlunda året då de flesta av de inkomstbringande aktiviteterna har fått ställas in. Nu hoppas vi i klubben att vår julgransförsäljning dock ska kunna inbringa i stort sett samma intäkter som det brukar göra så att vi kan gå in i år 2021 med en ekonomi utan underskott.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor under hösten för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.