Lunnarps BK - Idrott åt alla

Klubben Lunnarps Bollklubb är en ideell förening som bildades 1947. Klubben har som målsättning att bedriva framgångsrik idrott och hälsofrämjande aktiviteter och därigenom ge barn, ungdomar och vuxna chans att utvecklas positivt, såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt – idrott för alla !

LBK ’s verksamhet skall vara välorganiserad, baseras på högsta möjliga kompetens och kreativitet, präglas av framtidstro och framförhållning och skapa förutsättningar för idrott till nytta och nöje.

Målsättningen är att LBK:s seniorlag ska tillhöra de högst rankade fotbollsklubbarna på Österlen.

Lunnarps BK stödjer Läkare utan gränser. Ett stöd till Lunnarps BK är samtidigt ett stöd till organisationen som räddar liv och lindrar nöd i världen.

AKTUELLT

  • LBK 75 År 
    1947 - 2022

Jubileumsbankett i Folkets Park Tomelilla  
Den 29 oktober firas klubben 75 år med fest och med dans till PHIX orkester.
Anmälan till festen kan göras från den 10 augusti


Läs mer om klubbens hitorik här.

Vill du vara med att gratulera? Boka in ditt namn på gratulationstavlan på idrottsplatsen och ge klubben en present på 500 kr. Boka din present via vårt kontaktformulär. Ange vilken text du vill ha på tavlan exemeplvis Familjen Anders Andersson  
Skicka present

  • Div. 4 inför sommaruppehåll
  • Div. 6 inför sommaruppehåll

De uppskattade månskensträdgården

Tareq Taylor på stora scenen