Lunnarps BK -

 

Idrott åt Alla

 

Fotbollsföreningen som bildades 1947 är en gedigen och modern förening, som bedriver hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

En av de högst rankade fotbollsklubbarna på Österlen

Lunnarps Bollklubb är en ideell förening, som skall bedriva framgångsrik idrott och hälsofrämjande aktiviteter och därigenom ge barn, ungdomar och vuxna chans att utvecklas positivt, såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt – idrott för alla till nytta och nöje!

LBK har som mål att vara en mycket väl organiserad klubb och ett naturligt val och samlingspunkt för barn, ungdom och vuxna som vill utöva idrott och hälsofrämjande aktiviteter. 

LBK ’s verksamhet skall vara välorganiserad, baseras på högsta möjliga kompetens och kreativitet, präglas av framtidstro och framförhållning och skapa förutsättningar för idrott till nytta och nöje.

Ett stöd till Lunnarps BK är samtidigt ett stöd till Läkare utan gränser.

gallery/vanforetag_brons_300dpi_cmyk
gallery/logos-leaderprojekt-hallbara-grasytor-2
Nyheter & Aktuellt