Lunnarps BK, Svenstorps IF, Naturbruksgymnasiet i Bollerup driver fotbollsakademi för juniorer med stöd av Malmö FF


Lunnarps Bollklubb och Svenstorps Idrottsförening arbetar gemensamt med att utveckla verksamheten för åldersgruppen 15-19 år, Svenstorps IF för flickor och Lunnarps BK för pojkar. 
Svenstorps Idrottsförening har idag ett damlag och har förutsättningar att utöka och bredda verksamheten genom att erbjuda flickor 15-19, såväl nybörjare som de som tidigare varit aktiva, träning tillsammans med flick-och damgruppen. 
Lunnarps Bollklubb har idag en juniorverksamhet med 25-30 ungdomar. Klubben har valt att speciellt inrikta sig på den här åldersgruppen med välutbildade tränare. En anledning är att antalet ungdomar i de lägre åldersgrupperna är för få och omhändertas på ett bra sätt av närliggande klubbar.  

För att skapa värde för ungdomar i gymnasieåldern kommer klubbarna utöver träning att införa och erbjuda moment och utvecklingsmöjligheter, inte bara inom det idrottsliga fältet. 
För att ytterligare inspirera har klubbarna slutit avtal med Naturbruksgymnasiet i Bollerup och med Malmö FF. 
Samverkan med Naturbruksgymnasiet i Bollerup innebär att det kommer att finnas möjlighet att kombinera gymnasiestudier med fotbollsverksamhet såväl på skolan som hos akademiklubbarna. Detta innebär vidare att elever på Bollerups Naturbruksgymnasium erbjuds ytterligare en möjlighet att utöva en idrott som ett led i skolans hälsofrämjande arbete för att inspirera ungdomar till en aktiv fritid.

Samarbetet med Malmö FF kommer, förutom direkta möten med tränare hos klubbarna och på Naturbruksgymnasiet, att omfatta utbildnings-och kursverksamhet för ungdomarna samt för klubbarnas tränare och skolans idrottslärare.


Juniorakademin har två ambassadörer och mentorer. 

Anders Andersson, uppvuxen i Svenstorp, där fotbollskarriären började, fortsatte sin karriär i Malmö FF och bland annat som professionell i Benfica och gjorde 27 A-landskamper för Sverige. För närvarande expertkommentator i CMore och med starka band till Sventorps IF.
 
Tom Prahl, en av Sveriges mest framgångsrika tränare, allsvensk guldtränare i Halmstad BK och Malmö FF. Arbetar för närvarande som expertstöd åt Svenska Fotbollslandslaget. Uppvuxen i Onslunda men med band till Lunnarps BK där hans farbrödrar var tongivande spelareRekordstor juniortrupp

Lunnarps Bollklubb har valt att speciellt inrikta sig på åldersgruppen 15-19 år. Målet är att genom hög kvalitet och välutbildade tränare få så många spelare som möjligt att stanna kvar i klubben som aktiva eller som framtida ledare/funktionärer.

Då satsningen hittills varit mycket framgångsrik vill vi nu utveckla verksamheten ytterligare och förstärker från och med 2021 tränarstaben för att öka kvaliteten. Stefan Mattisson och Simon Persson kommer att vara huvudansvariga för klubbens

juniorakademi. Dessutom kommer de vid ett antal tillfällen att få stöd från Malmö FF.s ungdomstränare. Eftersom en del av de här ungdomarna redan ingår A-lagstruppen kommer även LBK:s seniortränare Magnus Andersson finnas med som ett stöd.

SPELA FOTBOLL PÅ NATURGRÄS ÅRET RUNTLEADERBIDRAG TILL LBK FÖR ATT UTREDA MÖJLIGHETEN


Det är genom Leader Sydöstra Skåne som Lunnarps Bollklubb tilldelats medel med syfte att utveckla en hållbar metod/system med spillvärmeuppvärmda naturgräsytor, som alternativ till dagens miljöbelastande konstgräsplaner. Projektet ska leda till att naturgräsytor kan användas företrädesvis till idrottslig verksamhet men också få en användning i klubbens vidareutveckling av den i egen regi startade trädgårdsmässan Österlen Garden Show. En central del i projektet är att främja kunskapsöverföring av hur miljöteknik kan bidra till att skapa hållbara och miljövänliga
användningsområden. 
Två delar ska utredas. Dels ska undersökas om det går att värma upp
träningsplanen med spillvärme så att den kan användas hela året. Vi ska också utreda om det går att spela fotboll inomhus på naturgräs och hur en sådan hall i så fall ska vara konstruerad. Enl. egna
undersökningar finns idag inte några sådana anläggningar i Sverige eller Europa. 
Projektet förverkligande får en stor betydelse för miljön, offentlig förvaltning, lokalt näringsliv och idrottsföreningar.
Arbetet påbörjades i februari och slutrapporten beräknas vara klar den 1 juni 2021. Projektet drivs tillsammans med samarbetspartnerna Skånefrö AB och Österlenmejereiet/Danone.
Rutger Engsäll är projektledare, Per Ingvar de la Motte samordnare och Roland Andersson ekonomisk controller för projektet.


SKA LBK BLI FÖRST I NORDEN MED NATURGRÄSHALL?


Med hjälp av medel från Leader Sydöstra Skåne och Jordbruksverket har vi velat undersöka möjligheten att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för året runt användning.

Vi har också tittat på möjligheten att bygga fotbolls- och mässhall med hjälp av naturligt ljusinsläpp och spillvärme från närliggande Österlenmejeriet (Danone) för att hålla naturgräsmattan spelbar hela året.  

Vi är nu i stort sett klara med hela utredningen som även tagit fram kostnader och finansieringsförslag. 

I utredningen klargörs att spillvärmen från Österlenmejeriet klarar av att värma upp en fotbollsplan för året-runt-bruk. Vi har tagit fram en teknisk beskrivning av hur överföringen av spillvärmen ska ske till en naturgräsplan och även till en hall. 
Vidare har en solanalys genomförts för att få grepp om hur ljuset varierar under årets månader för att få underlag till hur en hall med golv av naturgräs ska kunna konstrueras för att ge gräset optimala förutsättningar.

Vi har med hjälp av Skånefrö och Lantbruksuniversitetet testat olika sätt att odla gräs på för att skapa en gräsyta som klarar av en hög grad av användning.  För att undvika utsläpp av gödningsämnen och kunna hushålla med bevattningen föreslås ett slutet system med underbevattning. 

Vi har tagit fram sex olika förslag till hur en hall ska kunna byggas över gräsytan. Kostnaderna varierar beroende på vilken konstruktion som väljs. Vid framtagandet av de olika konstruktionsförslagen har vi granskat exempelvis Tipshallen i Växjö och Bovieran i Landskrona samt Tottenham Hotspurs stadium i England. Den senare för att se hur man där hanterar gräs som tidvis ligger inomhus.

Efter avslutat projekt går vi efter sommaren in i fas 2 där det gäller att konkret planera för hur ett pilotprojekt ska kunna genomföras.

TIDERNAS BÄSTA LBK


En verkligt gastkramande söndag blev det. Lunnarpsledning med 3-2 fram till 87 minuten och Bjärreds IF var i division 3. Råå kvitterade i sluminutrarna till 3-3 och Råå höll sig därmed kvar i division 3. Eftersom matchen slutade 3-3 skulle en segrare utses om något oförutsett händer. Straffar skulle därför läggas och LBK drog längsta strået med flest inslagna straffar.
LBK gjorde nog säsongens bästa insats, utmärkt spel och stor kämpaglöd mot division 3-laget Råå.  
Med det här spelet och det här laget ska det bli spännande att gå in i nästa division 4- säsong, som i stort sett kommer att handla om derby i varje match. Nu är det bara att hoppas att Corona-tiden då är över så att grindarna kan öppnas för stor publikinvasion.Idrottsledarstipnedier till LBK och LBK:are


Sparbanken Skåne delar årligen ut idrottsledarstipendier. Ett normalt år sker utdelningen vid en större gala men på grund av pandemin blev det en mindre ceremoni igår den 6 maj på Tryde 1303.
I LBK uppmärksammades två ledare. Stefan Mattisson för sitt arbete att skapa Österlens enda och största juniorakademi för forbollsungdomar 15-19 år.
Anna Stjernfelt uppmärksamades för sitt projektledarskap inom Österlen Garden Show, en institution som bidrar till att klubben får ekonomiska medel för sin ungdomsverksamhet.
Utöver de personliga stipendierna tilldelas klubben ett stipendium på 5000 kr.JERRY TVÅA I KRUTMARAN


Jerry Persson hamnade på en hedrande andraplats i Krutmaran i Örtofta med tiden 2:41:24. Tävlingen ägde rum den 22 november och i tävlingens maraton startade 16 tävlande. Jerry tävlar numera för Lunnarps BK och tillhör klubbens friidrottssektion.