Para-aktiviteter och Parasport

Parafotboll

Fotbollen vill få fler personer med funktionsnedsättningar att idrotta och att skapa förutsättningar för ALLAS deltagande och rörelseglädje! Idag finns det över 100 föreningar som erbjuder parafotboll och Lunnarps BK är en av dessa.


Parafotboll är fotboll för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn eller intellektuell funktionsnedsättning). Lokalt finns även spelare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).


Träningen i Lunnarps BK riktar sig till tjejer och killar som lever med funktionsnedsättning.
Träningen är för närvarande inomhus i klubbens tälthall under söndagar kl. 13-14.


Vill du anmäla dig till träningen eller har andra frågor, kontakta 
Douglas Andersson,
mobil: 0705-20 25 32
eller mail:

douglasandersson406@gmail.com


Lunnarps Bollklubb ingår i Svenska Parasportförbundet och arbetar med att bygga upp ett Aktivitetscentra för ungdomar som lever med funktionsnedsättning.

Vi har planerat för ett flertal olika aktiviteter och temadagar för att engagera målgruppen. 

I klubbens parkområde ska ett centra för aktiviteter vara på plats 2023-2024. men redan nu är det möjligt att använda vår idrottsplats med tälthall för aktiviteter.